VIKTIG! Denne karmen tilhører…

Karmen
VIKTIG!
Denne karmen til-
hører et klassifisert
dørsett og skal
monteres ih. t.
anvisninger bestemt
av NEMKO

Advertisements

VELKOMMEN TIL TJUVHOLMEN SJØBAD

Velkommen til Tjuvholmen sjøbad

 

VELKOMMEN TIL TJUVHOLMEN SJØBAD

Sjøbadet er åpent fra 06.00 til 23.00 og all bading foregår på eget ansvar.

Vis omtanke både overfor naboer og andre badende.
Der som er gøy for deg, kan være støy for meg.

På- og ilandstigning er tillatt på bryggens utside, men fortøyning er ikke tillatt.

Dette er badeanlegg og derfor skal det ikke fiskes herfra.

Ikke legg igjen søppel.

Nyt badet!

Rømningsplan

Rømningsplan

 

RØMNINGSPLAN

Københavngata 10
2. etasje

BRANNINSTRUKS

GJØR DEG KJENT MED NØDUTGANGER OG PLASSERING AV BRANNSLUKKERUTSTYR.

VED ETHVERT TILLØP TIL BRANN SKAL DU:

VARSLE andre dersom det ikke høres noen brannalarm

REDDE mennesker utsatt for brannfare

SLUKKE brannen med nærmeste slukkeutstyr

RØMME ut av bygningen ved å bruke nærmeste rømningsvei

HJELPE redningspersonell hvis nødvendig